En god, men mærkelig dom

Bukkehave fik stor rabat i landsretten og Højesteret. Hvad skal det koste at blive dømt i korruptionssager? I sidste uge blev det foreløbigt sidste kapitel i den omfattende og komplicerede korruptionssag »Oil for Food« skrevet. Virksomheden Bukkehave havde som den eneste af de oprindeligt 17 anklagede virksomheder valgt at tage sagen helt til Højesteret. Sagen … Læs mere

Nye toner i dansk Kina-politik?

Den kinesiske præsidents besøg i Danmark synes at have indvarslet en ny tid i holdningen til sammenblandingen af menneskerettigheder og erhvervslivets interesser. Aldrig har der været så meget skræp som i forbindelse med den kinesiske præsidents besøg for et par uger siden. Ikke bare er det første gang, en så højtstående kineser har besøgt Danmark, … Læs mere

Hvor svært kan det være?

Diskussionen om pensionskassernes etiske investeringer er igen blevet højaktuel med Berlingske’s dokumentationsserie om investeringer i højkorrupte lande. Det viser sig at stort set alle pensionskasser, med nogle enkelte undtagelser har investeret i statsobligationer i lande med et ekstremt højt korruptionsniveau og krænkelser af menneskerettigheder. Om det nu er etisk korrekt eller ej at investere i … Læs mere

Pengene tilbage eller?

Hvordan kan man kontrollere, at en virksomhed, man investerer i, nu også overholder loven? Og hvad nu hvis man som investor profiterer af investeringer i virksomheder, som dømmes for korruption? I Danmark bølger diskussionen om etiske investeringer frem og tilbage. Hvad der nu er en etisk rigtig eller forkert investering er ikke altid let at … Læs mere

Lad os få mere åbenhed om korruption!

Debatten om korruption burde handle mere om, hvad man som virksomhed kan gøre, fremfor om det er et strafbart forhold. Diskussionen om den nye engelske korruptionslovgivning fortsætter ufortrødent. Således også her i avisen – senest i gårsdagens udgave. Alt efter behag kan man læse de fyldige artikler ud fra to hovedoverskrifter: Enten at danske virksomheder … Læs mere

Noget om fyldepenne og andre mærkevarer

Mærkevareproducenter skal passe på deres brand og image. Der skal være overensstemmelse mellem det, virksomheden siger og lover, og hvordan den agerer. Ellers søger forbrugerne bare andre steder hen. Her op til jul måtte min fyldepen til mekanikeren igen. Forrige gang var det, fordi den lækkede. Denne gang var det, fordi den ikke ville suge … Læs mere

Europa som rollemodel?

Hvad er prisen for en kinesisk-russisk redning af euroen? Den sidste uges euro- og G-20-drama synes at fortsætte i det uendelige, uden at der ser ud til at være grundlæggende løsninger på Europas økonomiske problemer inden for rækkevidde. Men der er også fremkommet et par perspektiver, som det nok er værd at hæfte sig ved. … Læs mere

Vi kan tjene på gordiske eksport-knuder

Dansk eksport er flere gange blevet taget som gidsel i politiske stridig­heder, men der ligger et stort potentiale i at rådgive om CSR på verdens vækstmarkeder. Så fik Danmark igen en udenrigshandelsminister – tilmed med sit eget mandat i regeringsgrundlaget. Det varsler godt for eksporten. Især fordi den nye minister har mulighed for at sætte … Læs mere

Klare regler om anti-korruption

Danske virksomheder skal leve op til engelsk lov om korruption, der ventes at blive international standard på området. Det har været en sommer med mange konferencer, artikler og nyhedsbreve om antikorruption. Anledningen er den nye engelske antikorruptionslov, som trådte i kraft 1. juli. Loven er på mange måder enestående og vurderes i internationale kredse på … Læs mere